Teaterutbildningar

För den som önskar arbeta inom teatervärlden finns många utbildningar att se närmre på. Folkhögskolor kan erbjuda allmänna kurser i teater, likväl som artistutbildningar och dramapedagogik. På högskolenivå erbjuds kurser i filmregi, teatervetenskap och sceniskt författande. För den som önskar inrikta sig mot exempelvis dans eller musikal finns många ytterligare alternativ att titta närmre på.

Teaterskolor

I Sverige har vi många teaterskolor med gott rykte, och de flesta med intresse för teatern har nog någon gång hört talats om Calle Flygares Teaterskola, Nordiska Teaterskolan, Boulevardteaterns teaterskola med flera.

I Västmanland kan man bland annat ta kontakt med Studio Westmannia som är en ideell teaterförening som är öppen för alla människor, oavsett ålder, funktionshinder eller annat. Föreningen som funnits sedan 1949 har arbetat med flera kända skådespelare, exempelvis kan nämnas att det är här Samuel Fröler inledde sin teaterbana. Kurser finns för små och lite större barn, för ungdomar och för vuxna. Den som vill testa på att spela amatörteater i Västmanland kan med fördel börja här.

Arbeta med teater

För att lyckas med ett arbete på teatern krävs inte bara talang, utan också en stor drivkraft. I arbetet som skådespelare ingår att stå på scen inför publiken, även om en stor del av arbetstiden går åt till att öva repliker och repetera tillsammans med kollegor. Vill man inte själv stå på scenen finns inom teatern andra yrkesgrupper så som kostymörer, scenografer, ljustekniker, maskörer med flera.

Många arbetar på frilans och det kan vara svårt att få en fast anställning. Det blir oftast oregelbundna arbetstider, då man kanske repeterar under dagen men uppträder under kvällen. De oregelbundna villkoren i anställningar och arbetstiden kan vara ett orosmoment för många, samtidigt som det för andra kan upplevas som en yrkesmässig frihet.

Teaterförbundet

Teaterförbundet är det fackförbund för människor som arbetar inom scen- och filmbranschen, oavsett om man är anställd eller egenföretagare. Huvuduppdraget för Teaterförbundet är att i ett kollektivavtal följa upp arbetsgivare och försäkra att medlemmarna får rättvisa löner och så bra arbetsvillkor som det är möjligt. Teaterförbundet kan också bevaka ärenden där deras medlemmar kan ha rätt till ersättning, exempelvis genom upphovsrättsliga frågor. Teaterförbundet är också aktiva inom scen- och filmpolitik för att skydda sina medlemmars intressen. Fackförbundet är partipolitiskt obunden.

Till Teaterförbundet finns ett antal stiftelser och fonder anknutna, som kan komma att ge betydande ekonomiska bidrag. Exempelvis hederspension till en scenisk artist, bekostande av resor, hjälpa medlemmar att delta i möten gällande frågor kring upphovsrätt eller att främja vård av skådespelare som behöver det. Teaterförbundets verksamhet ser till medlemmarnas intressen i en rad olika frågor, och arbetar ständigt för att förbättra deras villkor.