Kultur i Västmanland

I Västmanland önskar regionen och kommunerna att de boende ska ha tillgång till ett varierat och rikt kulturutbud. För att detta ska vara möjligt samarbetar regionen med kommunerna, med kulturverksamheterna och med olika kulturskapare, men också med det civila samhället. En viktig grundpelare i kulturen är yttrandefriheten. Alla ska ha tillgång till kultur.

Teater

I Västmanland finns flera professionella teatergrupper, men också amatörteatergrupper. Med hjälp av arrangörsföreningar och en engagerad trogen teaterpublik når teatern årligen ett stort antal människor. Bland teatergrupperna och organisationerna för teater kan nämnas: Västmanlands teater, ATR Västmanland, Riksteatern Västmanland och Teatercentrum Öster.

Västmanlands Teater har sina rötter i en hundraårig teaterhistoria i Teaterhuset i Västerås och har sedan dess gett ut ett brett spektrum av föreställningar. ATR Västmanland är Amatörteaterns Riksförbunds avdelning i Västmanland, och är ett samlingsnamn för ca 10 föreningar inom länet. Riksteatern Västmanland ger ut arrangörsstöd, kurser och inspiration och samarbetar med olika arrangörer. Teatercentrum Öster är en hemvist för ett stort antal fria teatrar och finns inte bara i Västmanland, utan även i Stockholm, Östergötland, Gävle, Uppsala och Örebro.

Musik

Det finns gott om musikalitet i Västmanland, inte minst genom stöd från Västmanlandsmusiken, Länsmusiken, Västerås Konserthus och Västerås Sinfonietta. Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund som ägs till största del av Västerås stad, men även Region Västmanland. Inkomster får de från olika bidrag, men också från biljettintäkter, uthyrningsintäkter och fakturerade arrangörsavgifter. Bland deras uppgifter hör att förse Västerås Konserthus med omkring 200 evenemang varje år. Den egna husorkestern där heter Västerås Sinfonietta, vilka givetvis bidrar med konserter. Man samarbetar även med lokala arrangörer, musikföreningar och kulturinstitutioner, och med ekonomiskt och praktiskt stöd hjälper man olika musikevenemang att kunna genomföras runt omkring i Västmanland.

Konst

Idag kan det vara svårt för utövande konstnärer att praktisera sitt yrke utan behov av ekonomiskt stöd från andra håll. I Västmanlands region ansvarar man dock för att utveckla konsten så att allt fler människor får möjlighet att utöva konst. Man arbetar också för att allt fler ska kunna uppleva, betrakta, inspireras av och beröras av konst. Detta gör man exempelvis genom att utveckla den offentliga konsten.

Västerås konstmuseum inspirerar och visar konst för människor i alla åldrar. Det är en självklar mötesplats för såväl Västeråsare som för mer långväga besökare. Många människor får möjlighet att mötas under kreativitet och man arbetar med ett brett konstbegrepp som inrymmer alltifrån måleri till video och performance.

På Västerås konstskola undervisas elever i konstnärliga utbildningar och kurser. I ansökan ingår vanligtvis ett urval av arbetsprover. Utbildningen blir en stadig grund för den som senare önskar studera exempelvis arkitektur, reklam, mode eller industridesign.