Svensk teater

Svensk teater har utvecklats sedan många århundraden tillbaka. Från gycklares spel och uppträdanden på medeltida marknader, till kungliga föreställningar för Gustav III. Idag är Svensk teater en kulturell mötesplats för demokratiska dialoger, inspiration, underhållning, samhällsfrågor, integration och mycket mer. Svenskt teater är idag inte enbart bunden till scenen, utan det är även vanligt med föreställningar på sjukhus, folkparker eller kopplade till skolkulturen.

Att ringa in svensk teaterhistoria är att studera hela Sveriges historia och människans historia. För sedan urminnes tider har berättelser och dramatisering kunnat hänföra och beröra sina åskådare. För oss i Norden blev en viktig startpunkt i och med Eddan, men även senare tids kyrkospel är en viktig del i historien, likaså olika gycklare och föreställningar. Gustav Vasa för teatern in i kungliga kretsar och hovkapellet byggs upp under 1526. Sedan dessa tider har också resande teatersällskap gjort alltfler besök och föreställningar inom landet. Lokala teaterföreställning var också vanligt, inte sällan i samband med olika marknader. 1700-talet brukar kunna kallas för ”teaterns århundrade” då spelades det teater på många platser i landet och Drottningsholmsteatern tillkommer liksom Confidencen på Ulriksdal. Senare får vi även en kunglig dramatisk teater. Under 1800- och 1900-talet har teatern fortsatt att utvecklas, inte minst genom senaste århundradets tillkomst av nya kommunikationsmedier.

Svenska teatrar

I Sverige finns många framgångsrika stora teatrar. Bland de mest kända kan nämnas Dramaten, Kungliga Operan, Lorensbergsteatern och Göta Lejon.

Dramaten grundades 1788 av Gustav III och ligger på Nybroplan i centrala Stockholm. Teatern har kapacitet att ta emot omkring 1500 gäster till sina sex olika scener. Utanför entrén står sedan 2009 en skulptur på Margaretha Krook.

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen och visar främst opera och dans, men har även en rik historia av teaterföreställningar. Operan grundades 1773 av Gustav III i Norrmalm i centrala Stockholm.

Lorensbergsteatern ligger i Lorensbergsparken i Göteborg och var vid sin start 1916 en av Europas modernaste teatrar, med vridscen och rundhorisont. Premiären ägde rum med August Strindbergs pjäs Ett drömspel.

Göta Lejon återfinns på Södermalm i Stockholm och hade premiär under slutet av 1920-talet som biograf. Man lät snart biofilmerna varvas med teaterföreställningar, bland annat med folkkära Hasse & Tage.

Länsteatrarna

Den nationella organisationen för regional scenkonst kallas i Sverige för Länsteatrarna. Genom att driva regionala teatrars och scenkonstens intressen bidrar man till dialog, erfarenhetsutbyte och mötesplatser människor emellan. Målet är att synliggöra den regionala scenkonsten och förbättra deras villkor.

Hos Länsteatrarna finns inte mindre än 19 medlemsteatrar som turnerar och producerar professionell scenkonst. Värdet i dessa är svårt att mäta, men genom att vara ett kulturellt nav i det fria kulturlivet, bland amatörer, ideella krafter, näringsliv, skola med flera så utvecklas kulturen vidare. Det gör Länsteatrarna till ett centrum i kulturvärlden med tydligt förankring i samhället. Man vill göra det självklart att scenkonst ska finnas i hela landet.