Sufflör

Det är inte alltid lätt att komma ihåg alla repliker i en teateruppsättning eller texter till sånger när man står på scenen inför fullsatt salong. Många känner säkert till att det finns sufflörer inom teatern som hjälper skådespelare att komma ihåg sina repliker när de kommer av sig. Men hur många vet att det även finns en sufflör för operasångare för att de inte ska missa nästa aria?

Hur arbetar en sufflör?

Som nämndes ovan är sufflörens roll att bistå skådespelare och sångare med repliker både under repetitioner och under själva föreställningen. Sufflören sitter i ett mycket litet utrymme precis framför scenen så att de på scenen kan se denne men inte publiken. All hjälp mimas fram men kan även viskas lite halvhögt. Här beror det helt på vilken föreställning som sker. En anekdot berättar att Maria Callas en gång knäböjde framför en sufflör och väste irriterat ”högre” för hon inte hörde vad denne sa.

När det gäller just opera ger sufflören sångaren/sångerskan de första paragraferna i nästa sångstycke. Här krävs det, precis som Callas påpekade, att de sägs högt nog med tanke på att operan pågår hela tiden med musik och sång. När det gäller teater är det något lättare eftersom personen där sufflerar om skådespelaren kommer av sig, inte innan en replik ska sägas. För att hela tiden vara uppdaterad om manuskriptet deltar en sufflör under alla repetitioner för att notera ändringar eller uppdateringar som sker under arbetets gång.

Att jobba som sufflör

Om man vill jobba som sufflör finns det olika vägar att gå. Det krävs givetvis en utbildning, precis som det krävs en teaterutbildning för skådespelare. Utbildningen innebär en gymnasial utbildning antingen på det estetiska programmet med inriktning musik och teater eller det humanistiska programmet med inriktning på språk och kultur. Utbildningar erbjuds både på yrkeshögskolor och folkhögskolor. De flesta som arbetar som sufflörer ser själva yrket som ett serviceyrke där det kräver stor förmåga att kunna samarbeta. Som de flesta andra serviceyrken kan det innebära obekväma arbetstider och ibland arbete sex dagar i veckan.

Även lönen kan relateras till andra serviceyrken och den ligger på mellan 25 000-30 000 kronor i månaden. Detta är inget välbetalt, glamouröst yrke. En sufflör blir sällan omnämnd med namn, utan göms undan i programmet som till exempel musikalisk instudering. Här handlar det om att under flera timmar följa och läsa hela manuskript och att ständigt ha ögonkontakt med skådespelare under hela tillställningen. Arbetar man dessutom inom opera handlar det om manuskript på många olika språk. Är man mer intresserad av TV och film kallas denna yrkesposition för scripta.