Inkomstförsäkring för dig som jobbar på teater

Att jobba med teater kan vara fantastiskt roligt och utvecklande, men det kan också vara en riskabel bransch. En stor del av teaterbranschen utgörs av frilansanställningar där du ibland kan stå utan fast jobb och således utan fast inkomst. En inkomstförsäkring kan vara en lösning på detta. Med inkomstförsäkring behåller du en stor del av din lön när du står mellan arbeten. Även om du är medlem i en a-kassa kan en inkomstförsäkring vara ett bra alternativ då a-kassan som mest kan ge 910 kronor per dag.

Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och ger ersättning på upp till 80% av din tidigare lön. På inkomstförsäkring.se kan du jämföra olika inkomstförsäkringar för att hitta en som passar just din situation.

Privata inkomstförsäkringar kan ha kortare kvalifikationstid

Många fackförbund erbjuder inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Om du av politiska eller andra skäl inte kan eller vill vara medlem i ett fackförbund kan en privat inkomstförsäkring fortfarande ge dig ett bra skydd. Privata inkomstförsäkringar ger ofta ersättning till högre inkomster vilket innebär att du som har hög lön också kan få ut 80 % av din tidigare inkomst.

En privat inkomstförsäkring kan även ha kortare kvalifikationstid – vilket innebär att du inte behöver ha jobbat en lika lång period för att ha rätt till ersättning. De är på så vis mer flexibla, vilket kan passa dig som jobbar inom teater.

Inkomstförsäkring för dig som är egenföretagare

Inom teater är det vanligt med frilansanställning, vilket är något som försvårar dina möjligheter till både a-kassa och inkomstförsäkring. För att få ersättning som egenföretagare måste du helt lägga ned din verksamhet. Det kan i detta fall vara värt mödan att försöka förhandla sig till en anställning, då möjligheterna till ersättning är mycket större. Som anställd kan du arbeta visstid och få både ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring, vilket förenklar din ekonomiska situation när det inte finns mycket jobb.

Om du inte kan förhandla dig till en anställning och därför måste frilansa inom teaterverksamhet är det ändå viktigt att du tecknar en inkomstförsäkring. Det finns ett antal inkomstförsäkringar som gäller även för dig som är egenföretagare. Villkoren kan dock vara något annorlunda och därför är det viktigt att du hittar rätt inkomstförsäkring för dig.