Därför är kulturen så viktig

I dagens samhälle prioriteras sådant som ger ekonomisk avkastning. Det är ofta kortsiktigt tänkande, och dessutom ett tänkande som blundar för de värden som faktiskt betyder något för människor på riktigt. Vad händer med kulturen i ett sådant samhälle? Vissa hyser uppfattningen att kultur är överflödigt, att det är en lyxvara som man kan ägna sig åt när allt annat är ordnat. De misstar sig. Kulturen är del av det fundament på vilket samhället vilar.

Vad betyder det?

Varför är det så viktigt att möjligheten att gå på till exempel teater och konserter finns? Detta kan säkert de flesta som kan dra sig till minnes av en sådan upplevelse hålla med om, det handlar om mänsklig kontakt. Att gå på en teater med ett riktigt bra manus, utfört av en riktigt bra ensemble, kan få en att förstå saker om andra människor. Ibland är det som att titta in i huvudet på en annan människa, och på så vis kan kulturen sägas ha en förmåga att överskrida de gränser som annars är oövervinnliga.

I kulturen kan man tillåtas att testa gränser, att prova att säga något som man kanske inte får, eller som uppfattas som kontroversiellt i samhället. Det kan handla om en politisk fråga, eller något annat, och i kultur och konst finns det handlingsutrymmet. Det är, kan man säga, en av kulturens uppgifter.

Ytterligare en aspekt av varför kulturen är så viktig är att man kan lära sig om sig själv, både som utövare och konsument. Man kan, som utövare, lära sig att uttrycka sig med olika medier, som har olika förutsättningar och olika fördelar. Teater- och musikskolor för barn utgör ofta fantastiska institutioner för ett samtal med barnen om vad olika aspekter av livet innebär, samt ett sätt att knyta band med andra barn för att hitta vänner, till exempel, vilket kanske låter flummigt, men som absolut inte är att förringa.

Kulturen har en självklar plats i varje öppet och demokratiskt samhälle. Det är en del av samhället som vi svårligen kan leva utan. Vi hoppas på en framtid med ett tillåtande och blomstrande kulturliv.